جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:

لیست قیمت لوله کاروگیت

# عنوان محصول قطر داخلی قطر خارجی مقاوت حلقوی وزن یک متر قیمت کاخانه (یک متر) قیمت سامانه ارسال لوله (یک متر) واحد اندازه گیری سفارش
1 لوله کاروگیت 110 130 31.5 1 17,900 تومان 17,800 تومان
2 لوله کاروگیت 125 140 31.5 1.150 19,900 تومان 19,800 تومان
3 لوله کاروگیت 160 185 31.5 1.5 23,400 تومان 23,300 تومان
4 لوله کاروگیت 200 230 31.5 2.5 33,400 تومان 33,300 تومان
5 لوله کاروگیت 250 290 31.5 3.650 48,900 تومان 48,800 تومان
6 لوله کاروگیت 300 350 31.5 5 82,400 تومان 82,300 تومان
7 لوله کاروگیت 315 370 31.5 5.8 77,800 تومان 77,900 تومان
8 لوله کاروگیت 350 410 31.5 6.7 112,900 تومان 112,800 تومان
9 لوله کاروگیت 400 485 31.5 8.750 117,900 تومان 177,800 تومان
10 لوله کاروگیت 500 575 31.5 14.500 195,900 تومان 195,800 تومان
11 لوله کاروگیت 600 710 31.5 18 270,900 تومان 270,800 تومان
12 لوله کاروگیت 700 810 31.5 25 441,900 تومان 441,800 تومان
13 لوله کاروگیت 800 950 31.5 34 514,900 تومان 514,800 تومان
14 لوله کاروگیت 900 1100 31.5 44 824,900 تومان 824,800 تومان
15 لوله کاروگیت 1000 1180 31.5 50 789,900 تومان 789,800 تومان
16 لوله کاروگیت 1200 1250 31.5 100 1,099,900 تومان 1,099,800 تومان
چهارشنبه , 1 ژانویه 2020 658 بازدید